#304 Գյուղացի կին 12 Sep 2023

Կովերին խոտ տվի, խոզերին լափ տվի, հավերին կուտ տվի: Թո՜ւ, մարդուս մոռացա պուց տամ։

գնահատական:

3
+

Կայքում

հատատված է՝ 300

այսօր՝ 0

դիտարկման մեջ՝ 7

Պիտակներ