#83 Չաղ մարդիկ 15 May 2013

Փոքր ժամանակ մտածում էի, որ բոլոր չաղ մարդիկ հարուստ են: Շատ փող հետևաբար շատ սնունդ:

գնահատական:

7
+

Կայքում

հատատված է՝ 300

այսօր՝ 0

դիտարկման մեջ՝ 0

Պիտակներ